Zastrzeż kartę

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty albo ujawnienia danych karty osobom nieuprawnionym, niezwłocznie zastrzeż ją w wybrany sposób:

  • w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Glinojecku
  • na całodobowej Infolinii SGB pod numerami:
    800 888 888 (bezpłatne połączenie)
    61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)