Bankowość elektroniczna

Wszystkim klientom indywidualnym i instytucjonalnym, będących posiadaczami rachunków bankowych, Bank Spółdzielczy w Glinojecku oferuje usługę Internet Banking.

Uruchomienie usługi następuje po złożeniu przez klienta pisemnej dyspozycji oraz podpisaniu stosownej Umowy z Bankiem.

W ramach usługi Internet Bankingu klient ma możliwość:

 • sprawdzenia stanu rachunku,
 • wykonywania przelewów,
 • tworzenia listy przelewów zdefiniowanych,
 • składania zleceń stałych,
 • śledzenia historii operacji,
 • wydruku potwierdzenia wykonania operacji.

Usługa Internet Banking to dla klienta nie tylko całodobowy dostęp do rachunku i historii operacji, ale przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu, swoboda dysponowania środkami pieniężnymi bez konieczności stania w kolejkach, bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych, a także tańsze opłaty za dokonywane przelewy.

Po zawarciu Umowy klient otrzymuje:

 1. identyfikator klienta - unikalny numer nadawany użytkownikowi w chwili uruchomienia usługi,
 2. hasło dostępu - klient musi dokonać jego zmiany przy pierwszym logowaniu,
 3. listę haseł jednorazowych - listę numerycznych ciągów znaków wygenerowanych losowo, niezbędnych do autoryzacji dokonywanych operacji bankowych.

Uwaga

Dla zachowania bezpieczeństwa i wygody korzystania z usługi Internet Banking należy stosować następujące zasady:

 • logować się wyłącznie na stronie https://online.bsglinojeck.pl
 • nie udostępniać hasła dostępu ani listy haseł jednorazowych osobom trzecim,
 • korzystać tylko z jednego okna przeglądarki,
 • nie zezwalać przeglądarce internetowej na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,
 • nie korzystać z klawiszy nawigacyjnych przeglądarki taki, jak: Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj,
 • wobec konieczności oddalenia się od komputera lub kończąc pracę należy bezwzględnie wylogować się z systemu,
 • w przypadku zerwania połączenia (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), należy ponownie się zalogować i sprawdzić czy wszystkie dokonane operacje zostały zapamiętane przez system,
 • nie przechowywać identyfikatora, hasła dostępu oraz listy haseł jednorazowych w tym samym miejscu,
 • dokładnie wprowadzać dane do przelewów w celu uniknięcia pomyłki przy ich realizacji,
 • pozostawiać środki pieniężne na rachunku zezwalające na terminową realizację operacji wprowadzonych jako oczekujące.