Kredyty

W ofercie dostępne

  • Kredyt gotówkowy
  • Kredyt EKO
  • Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie
  • Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie
  • Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie
  • Pożyczka hipoteczna
  • Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Tabela oprocentowania - kredyty konsumenckie

Nazwa
Rodzaj oprocentowania
Wysokość oprocentowania w skali roku
Kredyt konsumencki gotówkowy zmienne WIBOR 6M + marża 5,0 p.p.
Kredyt konsumencki - odnawialny w ROR zmienne WIBOR 6M + marża 7,0 p.p.
Kredyt EKO
(z terminem spłaty do 2 lat)
stałe 8,50%
zmienne WIBOR 6M + marża 5,0 p.p.
Kredyt EKO
(z terminem spłaty powyżej 2 lat)
zmienne WIBOR 6M + marża 5,0 p.p.
Kredyty przeterminowane i niedopuszczalne saldo debetowe zmienne dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

WIBOR 6M - kwotowanie stopy WIBOR 6M na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego oraz z dniem 1 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

 

 

Tabela oprocentowania - kredyty mieszkaniowe

Nazwa
Rodzaj oprocentowania
Wysokość oprocentowania w skali roku

Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie

zmienne WIBOR 3M + marża 3,5 p.p
okresowo stałe 9,50%

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p
okresowo stałe 11,0%

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p
okresowo stałe 11,0%
Pożyczka hipoteczna zmienne WIBOR 3M + marża 5,0 p.p
okresowo stałe 11,0%

Kredyty przeterminowane i niedopuszczalne saldo debetowe

zmienne dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

WIBOR 3M – kwotowanie stopy WIBOR 3M na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania, oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego.