Konta

Tabela oprocentowania rachunków

  Oprocentowanie
Wkłady płatne na każde żądanie 0,0%
Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe 0,0%
Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe "JESTEM" 0,0%
Środki na rachunkach bieżących 0,0%

*oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym