Konta

Tabela oprocentowania rachunków

  Oprocentowanie
Wkłady płatne na każde żadanie 0,0%
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 0,0%
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "JESTEM" 0,0%

*oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym