Trzeba dbać o siebie

 

Jaka jest różnica między Bankiem Spółdzielczym SGB, a innymi bankami?

Niby żadna, ale my wierzymy, że …

DOBRZE DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM!

Dlatego jesteśmy bankiem, który oddaje to, co zyskuje dzięki Waszej obecności.

Kiedy wybieracie Bank Spółdzielczy SGB, nie tylko otrzymujecie dostęp do dobrych kont, lokat i innych bankowych produktów i nowoczesnych usług, ale też wpływacie na rozwój swojej okolicy. Zyski, które dzięki Wam wypracowujemy, inwestujemy lokalnie. 

Dbamy o to, co nasze – wspólne! Wszyscy należymy do tej samej sąsiedzkiej społeczności. A my, Banki Spółdzielcze SGB, jesteśmy bliżej, lepiej rozumiemy Wasze potrzeby i skuteczniej Was wspieramy.

 

Odpowiedź znajdziecie również w naszej animacji

TAKA RÓŻNICA!