Konta

Tabela oprocentowania rachunków

  Oprocentowanie
Wkłady płatne na każde żądanie 0,30%
Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe 0,30%
Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe "JESTEM" 0,30%
Środki na rachunkach bieżących 0,30%

*oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym