Konta

Tabela oprocentowania rachunków

  Oprocentowanie
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 0,20%
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "JESTEM" 0,20%
Rachunek oszczędnościowy A'vista z wkładami na każde żądanie 0,20%
Rachunek oszczędnościowy - książeczka mieszkaniowa 4,70%

*orpocentowanie zmienne w stosunku rocznym