Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Wakacje kredytowe

hide

Szanowny Kliencie


Jeśli posiadasz w Naszym Banku kredyt hipoteczny przeznaczony na cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych to możesz skorzystać z WAKACJI KREDYTOWYCH.

Zawieszenie spłaty dotyczy umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

  • -  2 miesiące (2 raty) w terminie zawieszenia od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022r.
  • -  2 miesiące (2 raty) w terminie zawieszenia od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022r.
  • -  1 miesiąc w każdym kwartale 2023 roku (po jednej racie w kwartale)

 

W celu zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego prosimy o złożenie wniosku.

Wniosek do pobrania - pdf

 

Wniosek możesz złożyć od 29 lipca 2022r. przed terminem spłaty raty drogą mailową (skan) na adres: kredyty@bsglinojeck.pl lub bezpośrednio w placówce Banku.

 


 Współpraca

hide

 

.