Bank Spółdzielczy w Glinojecku

tarcza

hide


Obowiązki beneficjenta subwencji w ramach PFR

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

 

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego

        lub
 
-  wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
      
        lub
 
-  Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 

        lub

-  Oświadczenie.

 

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia znajdują się poniżej:

wzór_oświadczenia.docx

wzór_pełnomocnictwa.docx

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 Współpraca

hide

 

.