Bank Spółdzielczy w Glinojecku

PSD2 Informacja

hide

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo

 

Informacja o zmianach w regulacjach – PSD2


Bank Spółdzielczy w Glinojecku  informuje, że dostosował zapisy w regulacjach obowiązujących w Banku do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zwanej Dyrektywą PSD2, które wchodzą w życie z dniem 08 maja 2019 roku i dotyczą:

  • konieczności zastosowania silnego uwierzytelnienia w usłudze bankowości elektronicznej oraz w przypadku płatności kartami;
  • zmian w zakresie stosowanych środków uwierzytelnienia;
  • dodania informacji dotyczących zasad funkcjonowania dostępu usług, które mogą inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym.

Potrzeba zastosowania silnego uwierzytelnienie w usłudze bankowości elektronicznej powoduje konieczność rezygnacji z autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł. Bank Spółdzielczy w Glinojecku wprowadził nową metodę autoryzacji za pomocą kodu dostarczanego na państwa telefon za pomocą SMS-a.

Mając na uwadze  w/w informację uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do naszego banku w terminie do 31 sierpnia 2019 roku w celu zmiany umowy dotyczącej usług elektronicznych.

Jednocześnie informuję, że począwszy od 1 września 2019 godz. 0.00 autoryzacja transakcji za pomocą listy haseł będzie niemożliwa.

 

Z poważaniem

 

Zarząd Banku.Współpraca

hide

 

.