Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Oferta

hide

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (OSOBY FIZYCZNE)


DLA ROLNIKÓW

 • Rachunek bieżący - podstawowy, pomocniczy
 • Karty bankomatowe - debetowe z funkcją zbliżeniową
 • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
 • Unilokata
 • Internet Banking
 • SMS Banking
 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt na działalność rolniczą
 • Kredyt preferencyjny
 • Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI


PONADTO OFERUJEMY

 • Promocyjne lokaty oszczędnościowe SGB - z udziałem w losowaniu nagród
 • Realizację bieżących opłat powszechnych (np. energia, gaz, woda, itp.) w Kasie Banku


Współpraca

hide

 

.