Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Koronawirus

hide

Szanowni Klienci,

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ZALECAMY ograniczenie do minimum wizyt w placówkach Banku!


Zachęcamy:

  1. Korzystaj z bankowości elektronicznej (przelewy,)
  2. Jak najrzadziej używaj gotówki, jest ona mało higieniczna i może przenosić bakterię i wirusy
  3. Korzystaj z kart płatniczych do wypłat gotówki w bankomatach
  4. Płać kartami w placówkach handlowych  szczególnie korzystaj z funkcji zbliżeniowej - transakcje zbliżeniowe kartami VISA do wartości 100 złotych – bez podawania numeru PIN,
  5. Rób zakupy przez internet, za które można zapłacić kartą lub przelewem internetowym,
  6. Kontaktuj się telefonicznie, mailowo z pracownikami w sprawach informacyjnych lub doradczych.


Bezpieczeństwo w naszym banku:

  1. W placówce może przebywać jednocześnie ograniczona ilość klientów
  2. Na obsługę należy poczekać przed drzwiami głównymi
  3. Prosimy, zachować odległość przynajmniej 1 metra od pozostałych osób
  4. Gotówkę można wypłacić normalnie w bankomatach
 
Ułatwiamy spłatę kredytów:
 

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank umożliwia klientom indywidualnym odłożenie o 3 miesiące terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu, natomiast przedsiębiorcom oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z Bankiem oraz przesłać uproszczony wniosek na skrzynkę mailową Banku:  kredyty@bsglinojeck.pl

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

Wnioski do pobrania:

Dla Klienta Instytucjonalnego:

Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Instytucjonalny (pdf)

Dla Klienta Indywidualnego:

Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Indywidualny (pdf)

 KOMUNIKAT - ZAKRES POMOCY MORATORIUM
 Współpraca

hide

 

.