Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Władze Banku

hide

Rada Nadzorcza

Felczak Irena - Przewodnicząca
Pikus Marian - Z-ca Przewodniczącego
Konwerski Andrzej - Sekretarz
 
Członkowie
Iwańska Wanda
Karczewski Wojciech
Kurzęcki Ireneusz
Krajewska Janina
 Samkowski Adam
 Nalborski Henryk
 Piotrowski Mieczysław
 Wójcicki Jerzy
 
 

 

Zarząd Banku

 Tadeusz Lubiński - Prezes Zarządu
Witkowska Monika - Członek Zarządu
   Nalborski Piotr  - Członek Zarządu
Kamińska Gabriela - Członek Zarządu


Współpraca

hide

 

.