Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Komunikaty

hide
Bank Spółdzielczy w Glinojecku informuje, iż przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Glinojecku.


Polityka ładu korporacyjnego


Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego


Oświa
dczenie Zarządu Banku


Zapis na wypadek śmierci


 Struktura organizacyjna


Polityka informacyjna
 
 
Polityka ładu wewnętrznego
 
 
Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów
 
 


Sprawozdania finansowe:

Informacje podlegające ujawnieniu - 2021 rok

 
Informacje podlegające ujawnieniu - 2020 rok


Bilans Banku - 2021 rok


Bilans Banku - 2020 rok


Bilans Banku - 2019 rok


Bilans Banku - 2018 rok


Informacje podlegające ujawnieniu - 2018 rok


Bilans Banku - 2017 rok

 

Współpraca

hide

 

.