Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Informacje

hide
 


 
 

Bank Spółdzielczy w Glinojecku

hide

KOMUNIKAT
 
 
INFORMACJE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM
 
 ________________________________________________________________
 
 
 
 

Przedmiotem działania Banku Spółdzielczego w Glinojecku jest zapewnienie dostępu do podstawowych produktów bankowych, a w szczególności korzystnych kredytów – osobom fizycznym, osobom prawnych oraz jednostkom organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Zapewniamy obsługę w zakresie, m.in.:

  • przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  • prowadzenia innych rachunków bankowych,
  • udzielania kredytów,
  • prowadzenia bankowych rozliczeń pieniężnych,
  • udzielania pożyczek pieniężnych,
  • operacji czekowych i wekslowych,
  • wydawania kart płatniczych oraz wykonywania operacji przy ich użyciu,
  • pośrednictwa w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, (czynności te są dokonywane za pośrednictwem banku zrzeszającego),
  • udzielania gwarancji bankowych i poręczeń.

 

Bank Spółdzielczy w Glinojecku działa na obszarze powiatu ciechanowskiego, w którym znajduje się jego siedziba oraz powiatów ościennych: makowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.


Współpraca

hide
 
 
wnętrze Ponad 3600 bankomatów
          bez prowizji !